Financiering zonnepaneelsysteem


Laat ImpRoof uw zonne-energiesysteem volledig en op maat financieren. Dit is zowel on-balance als off-balance mogelijk:

1. On-balance: Er wordt een financiële of operationele lease verzorgt. Hierbij wordt de investering in een PV-zonnestroomsysteem over 5 jaar verdeeld. Doordat de installatie op uw balans komt te staan, geniet u van fiscale voordelen als de EnergieInvesteringsAfrek (EIA) en de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA).

Bij een grootverbruik aansluiting ontvangt u SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidieopbrengsten. Daarnaast heeft u het voordeel van vermeden netstroomconsumptie of opbrengst uit energieverkoop aan het net.

2. Off-balance: ImpRoof biedt een Power Purchase Agreement (PPA) aan. Hierbij wordt de gehele PV-zonnepaneelinstallatie door ons gefinancierd en geëxploiteerd gedurende de volledige SDE+ periode van 15 jaar. Uw opbrengst bestaat uit:

    • de door ons betaalde dakhuur;
    • de voordelige inkoop van goedkope, op uw eigen gebouw, opgewekte energie
    • het vermijden van diverse netwerk- en overheid gerelateerde kosten.

Een gefinancierde PV-installatie levert direct een netto kostenbesparing op.

Financial lease


In samenwerking met een leasepartner biedt ImpRoof een financiering van de PV-zonnestroom systemen aan. Hiermee worden ondernemers over een eventuele budgetbarrière heen geholpen en kunnen direct profiteren van rendement.

De financieringsmogelijkheden op een rijtje:

• 5 of 7 jaars financial lease: hierbij wordt uw investering in een PV-zonnestroom systeem verdeelt over 5 of 7 jaar. Bijkomende fiscale voordelen zijn de EnergieInvesteringsAftrek (EIA) en de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA). Deze combinatie levert doorgaans direct een netto kostenbesparing

• 10-jaar operational lease voor SDE+ projecten: via ImpRoof worden de leasekosten ‘betaald’ door de SDE+ subsidieopbrengsten en het voordeel van vermeden netstroomconsumptie. Veelal levert dit een neutrale business case op tijdens de lease.

Na het verstrijken van de leaseperiode loopt de hoge opbrengst uit de SDE+ subsidie nog enkele jaren door. Daarnaast profiteert de ondernemer voor langere tijd van een forse besparing op de netstroomconsumptie.

Vraag ImpRoof welke mogelijkheid bij U past!

Scroll to Top