Dakveiligheid

impRoof Dakveiligheidsvoorzieningen, de kroon op ‘HET BESTE DAK’

Voor veiligheid op platte en hellende daken biedt impRoof uitkomst. Met praktische oplossingen, zoals valbeveiligingssystemen, daktoetreding, persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen. Met onze oplossingen bent u ervan verzekerd dat u veilig onderhoud kunt (laten) uitvoeren aan uw dak.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zorgt impRoof voor het volledig in kaart brengen van de veiligheidssituatie op uw dak. Een gecertificeerde inspecteur inventariseert ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s. 

Visuele waarnemingen van de inspecteur worden vertaald in een rapportage. Hierin wordt verslag gedaan van de bestaande veiligheidssituatie op uw dak.

Daarnaast bevat de rapportage een advies (evaluatie) om de veiligheid op uw dak te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit diverse oplossingen voor veilig werken op hoogte, zoals permanente veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakankers) en tijdelijke veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakrandbeveiliging).

Keuringen en herkeuringen

Veiligheidsproducten zoals dakankers, moeten verplicht jaarlijks worden gekeurd. Medewerkers van impRoof kunnen deze jaarlijkse verplichte herkeur ook in eigen beheer doen, al dan niet i.c.m. een onderhoudscontract.

Hierdoor is een optimale veiligheid van valbeveiligingssystemen altijd gewaarborgd.

Scroll to Top